چارچوب‌بندی آینده، رهنمودی برای آینده‌نگاری استراتژیک

پاييز 1398

چکیده

آینده‌نگاری، فرآیندی سیستماتیك و مشاركتی برای گردآور‌ی ادراكات آینده است كه چشم‌اندازی میان‌مدت تا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصمیمات روز‌آمد و بسیج اقدامات مشترك بنا می‌سازد. نقطه شروع در آینده‌نگاری، همکاری و تشخیص مسئله و مشکل است. فرایندی که در ادامه طی می‌شود تا آینده سازمان یا گروه مورد نظر ترسیم گردد، شامل شش گام است که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرند. این گزارش ترجمه سندی با عنوان framing the future: a guide to strategic foresight است که اخیرا توسط انجمن صندوق‌های ریسک دولتی آمریکا منتشر و در آن مراحل آینده‌نگاری استراتژیک به صورت گام‌به‌گام با مثال‌هایی از یک صندوق ریسک مطرح شده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    5.5.7.0
    V5.5.7.0