• ساعت : ۱۶:۳۰:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ 
  • کد خبر : ۴۶۵۲
تشكیل كمیته راهبری مطالعات و تدوین برنامه توسعه بیمه های زندگی كشور در دستور كار پژوهشكده بیمه قرار گرفت
اولین جلسه کمیته راهبری مطالعات و تدوین برنامه توسعه بیمه‌های زندگی کشور شنبه ۲ اسفندماه ۱۳۹۹ با رهنمودهای رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج.ا.ا برگزار خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، نظر به اهمیت بیمه‌های زندگی در رشد اقتصادی و همچنین، جهت نیل به اهداف و چشم‌انداز صنعت بیمه در راستای افزایش سهم بیمه‌های زندگی و ارتقاء نقش آن در توسعه اقتصادی کشور، پژوهشکده بیمه با تأیید رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج.ا.ا، کمیته‌ای اجرایی تحت عنوان «کمیته راهبری مطالعات و تدوین برنامه توسعه بیمه‌های زندگی کشور» را به عنوان بازوی مشورتی و نهاد ارائه‌دهنده نقشه راه صنعت بیمه در جهت توسعه بیمه‌های زندگی تشکیل داده است.

 کمیته راهبری مطالعات و تدوین برنامه توسعه بیمه‌های زندگی کشور متشکل از رئیس پژوهشکده بیمه، مدیرکل برنام‌ ریزی و امور فنی بیمه مرکزی ج.ا.ا ، مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی ج.ا.ا ، مدیر گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص پژوهشکده بیمه، مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، مدیرعامل شرکت بیمه باران و مدیرعامل شرکت بیمه دانا بوده و از وظایف آن می‌توان به تهیه نقشه راه در حوزه مطالعاتی و اجرایی جهت توسعه و ارتقای بیمه‌های زندگی، طراحی مطالعات و برنامه ریزی برای ارتقای سهم بیمه‌های زندگی، راهبری مطالعات و تحقیقات حوزه توسعه بیمه زندگی، ارائه برنامه جامع و استراتژیک توسعه بیمه‌های زندگی با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی کشور و راهبری برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی در راستای توسعه بیمه‌های زندگی اشاره کرد.

به منظور بررسی ماهیت، وظایف و ساختار کمیته، بررسی فعالیت‌های پژوهشی پژوهشکده بیمه در حوزه بیمه‌های زندگی، بررسی اولویت‌های پژوهشی شرکت‌های بیمه در حوزه بیمه‌های زندگی و بحث و بررسی در خصوص فعالیت‌های اجرایی و پژوهشی مورد نیاز به جهت توسعه بیمه‌های زندگی، اولین جلسه کمیته راهبری مطالعات و تدوین برنامه توسعه بیمه‌های زندگی کشور، شنبه ۲ اسفندماه ۹۹ ساعت ۱۰:۳۰ در محل پژوهشکده بیمه برگزار خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    V6.0.0.0